FİNANS

Bağımsız Denetim

Ram Global olarak, müşterilerimizin çeşitli ihtiyaçlarına çözüm bulabilmek amacıyla, yasal zorunluluktan kaynaklanan veya isteğe bağlı olarak ortaya çıkan bağımsız denetim ihtiyaçlarını karşılamaktayız.Bağımsız Denetim çalışmaları sonucu ortaya çıkan bağımsız denetim raporuyla birlikte; Şirket’in genel kurul ve yönetim kurulu üyelerine, yurt içi ve yurt dışı yatırımcılarına, finans kuruluşlarına ve diğer menfaat sahiplerine şeffaf, güvenilir, doğru ve uluslararası arenada kabul gören önemli finansal veri ve bilgiler sunmaktayız.Yurt içi ve Yurt dışındaki regülasyonları dikkate alarak, Bağımsız denetim faaliyetlerimizi aşağıdaki standartlara göre yapabilmekteyiz;

DEVAMINI GÖR
×

FİNANS

Bağımsız Denetim

Ram Global olarak, müşterilerimizin çeşitli ihtiyaçlarına çözüm bulabilmek amacıyla, yasal zorunluluktan kaynaklanan veya isteğe bağlı olarak ortaya çıkan bağımsız denetim ihtiyaçlarını karşılamaktayız.

Bağımsız Denetim çalışmaları sonucu ortaya çıkan bağımsız denetim raporuyla birlikte; Şirket’in genel kurul ve yönetim kurulu üyelerine, yurt içi ve yurt dışı yatırımcılarına, finans kuruluşlarına ve diğer menfaat sahiplerine şeffaf, güvenilir, doğru ve uluslararası arenada kabul gören önemli finansal veri ve bilgiler sunmaktayız.

Yurt içi ve Yurt dışındaki regülasyonları dikkate alarak, Bağımsız denetim faaliyetlerimizi aşağıdaki standartlara göre yapabilmekteyiz;

 • Türkiye Finansal Raporlama ve Muhasebe Standartları (TFRS / TMS)
 • Türkiye Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları (BOBİ FRS)
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)
 • Amerika Birleşik Devletleri’nde Kabul Görmüş Muhasebe ve Finansal Raporlama Standardı (US GAAP)
 • TCMB Sistematik Risk Veri Takip Sistemi Veri Formu Denetimi
 • BDDK Bağımsız Güvence Denetimi

Vergi

Ram Global olarak, müşterilerimizin hızla değişen ve karmaşık olan vergi kanunlarına karşı uyumunu sağlamak ve muhasebe kayıtlarının ilgili vergi kanunlarına göre doğru ve eksiksiz bir şekilde olmasını sağlamak amacıyla, vergi denetim ekiplerimizin hesap dönemi içerisindeki vergi denetimleri ve danışmanlıkları sonucunda, müşterilerimizin vergi riskini minimize etmekteyiz.

Yukarıda belirtilen ana çalışma prensibimize bağlı kalarak aşağıda ana başlıkları belirtilen konularda müşterilerimize destek olmaktayız;

 • Tam Tasdik Hizmetleri
 • Vergi Danışmanlığı Hizmetleri
 • KDV ve ÖTV İadeleri
 • Tübitak destekleri ve Ar-Ge raporlama hizmetleri
 • Uluslararası Vergi Yapılanmasının Oluşturulması
 • Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri
 • Transit Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları
 • Yurtdışında Şirket Kurulumu ve Muhasebe Sisteminin Organizasyonu
 • Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetlerinin Sağlanması
 • Özel amaçlı raporların yazılması (sermaye ödendi ve tespit raporu vb.)
 • Vergi Usul Kanunları Kapsamında Şirket Birleşme ve Bölünme Hizmetleri

Kurumsal Finansman ve Danışmanlık

Ram Global olarak, müşterilerimizin değişen finans dünyasına daha hızlı adapte olmasını sağlamak ve Şirket’lerinin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak amacıyla farklı finansman kaynaklarına ulaşım sağlamasına imkan tanıyoruz.

Yukarıda belirtilen ana çalışma prensibimize bağlı kalarak aşağı ana başlıkları belirtilen konularda müşterilerimize destek olmaktayız;

 • Halka Arz Danışmanlığı
 • Şirket Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı
 • Şirket Değerleme ve Durum Tespit Raporları
 • Proje Finansmanı Danışmanlığı
 • Finansal Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı
 • Özel Sermaye Fonlarının Şirkete Yatırım Süreci Danışmanlığı
 • Yurtdışı Yatırım Bankaları Finansman Süreci Danışmanlığı

Finansal Yönetim ve Mali İşler Danışmanlığı

Ram Global olarak, müşterilerimizin değişen finans dünyasına entegrasyonunu hızlı bir şekilde sağlamak amacıyla, Şirket üst düzey yöneticilerine ve mali işler departmanlarına, aşağıda ana başlıkları belirtilen konularda destek olmaktayız;

 • Yönetim Raporlamasının Tasarlanması ve İşlerliğinin Kazandırılması
 • Bütçe ve Raporlama Sistemlerinin Oluşturulması ve Etkinliğinin Sağlanması
 • Şirket’lerin Bağımsız Denetim Sürecine Operasyonel ve Finansal Açıdan Hazırlanması
 • Yeni Yayımlanan Finansal ve/veya Muhasebe Standartlarına Uyumun Sağlanması
 • Şirket’lerin Bayi ve Tedarikçilerine Karşı Belirlemiş Olduğu Finansal Politika ve Kurallara Uyumun Sağlanması
 • Alışveriş Merkezlerinin Ortak Alan ve Ciro Bazlı Müşteri Denetimlerinin Yapılması
 • Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması

Finans bölümümüzle ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için, www.ramdenetim.com ve www.ptcfoturkey.com adlı web sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.

DİJİTAL

Ram Global’in bir markası olan FCBRAM ile birlikte, iş kuruluşlarını dijital çağa uygun hale dönüştüren bir pazarlama ve teknoloji ajansı olarak faaliyet göstermekteyiz. Birbirinden farklı büyüklük ve duruma sahip bütün şirketlerin bir sonraki adımının ne olması gerektiğine karar vermesine yardım ediyor ve bu adıma onları genç ve yaratıcı takım arkadaşlarımızla birlikte ulaştırıyoruz.

DEVAMINI GÖR
×

DİJİTAL

Ram Global’in bir markası olan FCBRAM ile birlikte, iş kuruluşlarını dijital çağa uygun hale dönüştüren bir pazarlama ve teknoloji ajansı olarak faaliyet göstermekteyiz. Birbirinden farklı büyüklük ve duruma sahip bütün şirketlerin bir sonraki adımının ne olması gerektiğine karar vermesine yardım ediyor ve bu adıma onları genç ve yaratıcı takım arkadaşlarımızla birlikte ulaştırıyoruz.

Yeteneklerimiz içgörü, marka kimliği oluşturmak, bütün dijital platformlarda yaratıcı projeler geliştirmek, içerik yaratmak ve dağıtmak, sosyal medya yönetmek ve üzerine strateji geliştirmek, markalar için yeni teknolojiler geliştirmek ve müşterilere dijital çağın önemi adına kılavuzluk etmeyi kapsamaktadır.

Dijital bölümümüzle ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için, www.fcbram.com adlı web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Strateji Yönetimi ve Planlama

Ram Global olarak, müşterilerimize, Şirket stratejisinin değerlendirilmesi, pazardaki konumun ve rakip karşılaştırmalarının yapılması, mevcut ve alternatif Pazar alternatiflerinin değerlendirilerek ulaşılması istenen ‘gerçekçi ve fark yaratan hedeflerin’ oluşturulması alanlarında danışmanlık hizmetlerimizi sunmaktayız. Bu hizmetimiz ayrıca, Şirket hedeflerin oluşturulması, Şirket süreçlerinin stratejiye etkisinin değerlendirilmesi ve kritik etkisine göre seviyelendirilmesi, Şirket gelişim adımlarının bu önceliklere göre oluşturulmasının yanı sıra, hedefe ulaşmak için projelendirme aşamalarını da kapsamaktadır.

DEVAMINI GÖR
×

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Strateji Yönetimi ve Planlama

Ram Global olarak, Müşterilerimizin Şirket stratejisinin değerlendirildiği, pazardaki konumun ve rakip karşılaştırmalarının yapıldığı, mevcut ve alternatif pazarlarının değerlendirilerek, ulaşılması istenen ‘gerçekçi ve fark yaratan hedeflerin’ oluşturulmasını sağlamaktayız. Bu hizmetimiz, hedeflerin oluşturulmasını, tüm Şirket süreçlerinin stratejiye etkisinin değerlendirilmesi, kritik önem etkisine göre seviyelendirilmesi, Şirket gelişim adımlarının bu önceliklere göre oluşturulmasının yanı sıra, hedefe ulaşmak için projelendirme aşamalarını da içermektedir.

Süreç Yönetimi ve Yeniden Yapılandırma

Çoğu zaman, belli bir ölçeğe ulaşan şirketler, işletme körlüğü yaşamakta ve birçok departmanlarında yüksek maliyetler ve verimsizliklerle karşılaşmaktadır. Bu verimsiz alanların giderilebilmesi için Şirket’in operasyonel süreçlerinde mevcut durumun, “süreç – organizasyon” ve “teknoloji kesişimleri” ile analiz edilmesi, problem alanlarının ve gelişim noktalarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmalarımız neticesinde, öncelikle hızlı çözümlerin devreye alınmasıyla birlikte, orta ve uzun vadedeki gelişim alanları, Şirket stratejisi doğrultusunda yeniden yapılandırılarak projelendirililmektedir.

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Aile şirketlerinde finansal sonuçlar kadar, Şirket’in büyümesi, Kurumsallaşması, Aile üyelerinin yönetime katılması, Gelecek nesilllerin yetiştirilmesi ve Servetin korunmasının da çok önemli konular olduğuna inanmaktayız. Bu kapsamda, müşterilerimize, etkin bir şekilde uygulanabilecek bir aile anayasının oluşturulması ve bu sürecin yönetilmesine dair hizmetler vermekteyiz.

Kurumsal Performans Yönetimi

Müşterilerimizin, stratejik hedeflerine göre, süreçlerin hedef performanslarının tanımlanması, Süreç seviyelerine göre yapılandırılması ve Süreç sahipleri ile eşleştirilmesi adımları ile performansın, ölçüm, şekil, yöntem ve periyodlarının tanımlanmasını sağlamaktayız.

Organizasyonel Yapılanma

Şirket’lerde her sonucun, bir sürecin çıktısı olduğuna inanmaktayız. Süreç adımları ise departmanlar ve ünvanlar arasında akış sergilediğinden, süreç akışı ile organizasyonel yapının birbirine uyumsuz noktaları, Şirket’in iş yapışında ciddi sorunlara neden olmaktadır. Bu sebeple Müşteilerimizin, organizasyon yapısındaki mevcut sorunlarının, süreç verimliliği ve organizasyonel prensiplerle uyum içinde, yeniden yapılandırılmasını sağlamaktayız.

Etkin Kurum Kültürü

Müşteri Şirket’lerimizin, personel sadakatlerinin yükseltilmesi, yaratıcı fikir zemininin oluşturulması, Şirket hedef ve stratejisine göre oluşturulabilecek kültürel platform çalışmalarını sağlamaktayız.

×

Biz Kimiz

Ömer Çekiç

Ömer Çekiç

Ömer Çekiç, 2006 yılında Marmara Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuş ve aynı yıl içerisinde İstanbul / Türkiye’de bulunan İngiltere merkezli uluslararası bir bağımsız denetim şirketinde denetçi olarak kariyerine başlamıştır. Aynı şirkette 10 yıldan fazla görev aldıktan sonra RAM Global’de Kurucu ve Yönetici Ortak olarak kariyerine devam etmektedir.

Kariyeri boyunca, hem Türkiye hem de birçok ülkedeki müşterilerine (Bulgaristan, Hollanda, Hırvatistan, Karadağ, Kıbrıs, Rusya, Romanya...vd) bağımsız denetim ve kurumsal finansman alanlarında hizmet vermiştir. Bağımsız denetim alanındaki uzun süreli tecrübesine ilave olarak Kurumsal Finansman bölümünde, birçok Şirket’in halka açılma ve yurt içi ile yurt dışı şirketlerin satın alım işlemlerini gerçekleştirmiştir.

Ayrıca, dernek ve üniversitelerin hazırlamış olduğu konferans, panel ve eğitimlerde, denetim ve mevzuat konularında, konuşma ve sunumlar yapmıştır.

Biz Kimiz

Enes Konuk

Enes Konuk

Enes Konuk, Uluslarası Ticaret ve Finansman lisans eğitimi sonrası Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme Bilişim sistemleri üzerine yüksek lisans eğitimi almaya başladı fakat tamamlayamadı.

Kariyerine McCann’de başladıktan sonra Microsoft ile devam eden Enes, 2011 yılında Türk Telekom’un organize ettiği “Geleceğini Netleştir” projesi ile 77 il, 97 üniversite, 140 etkinlikte dijital trend uzmanı olarak 4 il hariç tüm Türkiye’de dijital ekosistemi anlattı ve Altın Pusula Eğitim Alanında Yapılan En Başarılı Sponsorluk Ödülüne layık görüldü. Ayrıca, ürettiği projelerle bu zamana kadar; BAI Global Innovation Awards, Golden Award of Montreux, Smarties, Kristal Elma, Mixx Awards, Kırmızı Digital Awards, Altın Örümcek, Felis ödüllerini kazandı.

RAM İstanbul, 2017 Mayıs ayında, dünyanın en büyük network ajanslarından Amerika Birleşik Devletleri merkezli FCB grubuna dahil oldu ve artık FCBRAM ismiyle markalarına hizmet vermeye devam etmektedir.

RAM GLOBAL

EKİBİNE KATILMAYA HAZIR MISINIZ?

CV GÖNDER

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1 Maslak 1453 Sitesi T4 A Blok Daire:40 34398 Sarıyer İstanbul +90 212 803 36 60 - [email protected]

Let's work together